• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • cyan color
 • red color
Μέθοδοι Μικροβιολογικής Απολύμανσης (Μικροβιοκτονία)

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί εφαρμογές μικροβιολογικών απολυμάνσεων σε Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.) από το 1992 με μεγάλη επιτυχία (π.χ. εμφάνιση περιστατικών ηπατίτιδας, φυματίωσης κλπ).

Εισαγωγή

Οι μικροοργανισμοί κάθε είδους αποτελούν τους παράγοντες που διαταράσσουν την Υγιεινή του κάθε χώρου. Κύριο μέλημα είναι να διατηρήσουμε τέτοιες συνθήκες περιβάλλοντος ώστε οι μικροοργανισμοί που κατάφεραν να διεισδύσουν στο χώρο να εξοντωθούν για να μη μπορέσουν να αναπτυχθούν αλλά και να διατηρήσουμε το χωρό σε υψηλά υγειονομικά επίπεδα ώστε να αποφύγουμε τυχόν επιμολύνσεις.

Το θέμα του ελέγχου των μικροοργανισμών είναι τόσο ευαίσθητο όσο και σοβαρό και αυτό γιατί εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία. Όσον αφορά την εφαρμογή μικροβιοκτονίας θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση στα εξής:

 1. Στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθόδου απολύμανσης, πράγμα που απαιτεί άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό όπως νεφελοψεκαστήρες για τοπική εφαρμογή και συσκευές νεφελοποίησης για ατμοσφαρικές εφαρμογές. Αναχρονιστικές μέθοδοι όπως η χρήση βερολίνιων ψεκαστήρων οι οποίες παρουσιάζουν κακή διασπορά απολυμαντικού υγρού στο χώρο και μεγάλη υπολλειματικότητα και τοξικότητα φαρμάκων πάνω σε επιφάνειες και αντικείμενα, κρίνονται ανεπαρκείς και επικίνδυνες.
 2. Στην χρήση των κατάλληλων απολυμαντικών μικροβιοκτόνων φαρμάκων εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ. για τη συγκεκριμένη χρήση.


Μέθοδοι Μικροβιολογικής Απολύμανσης

 1. Μέθοδος Ατμοσφαιρικών Εφαρμογών
  Ατμοσφαιρικός ΨεκασμόςΑτμοσφαιρικός ΨεκασμόςΗ μέθοδος αυτή συνίσταται για μικροβιοκτονία χώρων όπου υπάρχει ιδιαίτερα υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η απολύμανση ενός τέτοιου χώρου πραγματοποιείται με χρήση ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών νεφελοποίησης. Ο συγκεκριμένος χώρος σφραγίζεται αεροστεγώς και με τη χρήση της παραπάνω συσκευής πληρούται με απολυμαντικό φάρμακο σε μορφή πολύ μικρών σταγονιδίων (0,2μm). Τα σταγονίδια αιωρούνται στο χώρο και έρχονται έτσι σε επαφή με όλες τις επιφάνειες και τα αντικείμενα του χώρου, τα οποία κατά αυτόν τον τρόπο απολυμαίνονται.

  Το συνεργείο απολυμάνσεων για την εφαρμογή του νεφελοψεκασμού προχωρά στις παρακάτω ενέργειες υπό τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επιστήμονα:
  • Απομόνωση του κλιματισμού του προς απολύμανση χώρου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Υγειονομικής Μονάδας.
  • Aπολύμανση με την ίδια μέθοδο - νεφελοψεκασμός - των στομίων παροχής και απαγωγής αέρα του κλιματισμού και άλλων «επικίνδυνων» εστιών (π.χ. ρόδες, χερούλια κλπ).
  • Tοποθέτηση της συσκευής στον προς απολύμανση χώρο.
  • Τοποθέτηση του δοχείου με το απολυμαντικό υγρό στο ρεζερβουάρ της συσκευής.
  • Έλεγχος του χώρου και αεροστεγές κλείσιμο (με ειδικές ταινίες ή φίλμ) ώστε να μην υπάρχει διαφυγή του φαρμάκου και δημιουργία κινδύνων ή μείωση της αποτελεσματικότητας.
  • Προγραμματισμός της συσκευής: δήλωση του όγκου του χώρου.
  • Ενεργοποίηση της συσκευής και κατόπιν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την εκκένωση του χώρου.
  • Λειτουργία της συσκευής για τον προγραμματισμένο χρόνο.
  • Επιστροφή στο χώρο στο τέλος της απολύμανσης με χρήση ειδικής μάσκας.
 2. Μέθοδος Τοπικών Εφαρμογών
  Τοπικός ψεκασμόςΤοπικός ψεκασμόςΕδώ χρησιμοποιούμε μια διαφορετική μέθοδο απολύμανσης. Ψεκάζουμε με ειδικούς ηλεκτρικούς νεφελοψεκαστήρες (FOGGER) σε σταγονίδια 0,5 - 0,7 μm. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ομοιογένεια νέφους επάνω στις επιφάνειες και τα αντικείμενα με ελεγχόμενο τρόπο, και έτσι δεν χρειάζεται να απομονώνουμε τους προς απολύμανση χώρους. (Τοπική εφαρμογή).

  Βίντεο

  Παράδειγμα Ατμοσφαιρικής Εφαρμογής Παράδειγμα Τοπικής Εφαρμογής
 3. Απολυμαντικά Φάρμακα
  Τα σωστά απολυμαντικά φάρμακα είναι αυτά που μας δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα της απολύμανσης. Τα απολυμαντικά φάρμακα πρέπει να τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές, να είναι εγκεκριμένα από το ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) για το συγκεκριμένο σκοπό της απολύμανσης, και να μην ανήκουν στην κατηγορία των καθαριστικών - απολυμαντικών.

  Επίσης πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κλειστά αεροστεγή δοχεία στα οποία να αναγράφονται τα δραστικά στοιχεία, η ποσότητα αυτών και ο αριθμός έγκρισης Ε.Ο.Φ. Από τα διεθνή στάνταρ, αυτά πρέπει να είναι υγρά έτοιμα-προς-χρήση χωρίς να χρειάζονται προσμίξεις κατά την διαδικασία της απολύμανσης ή άλλου είδους πρόσμιξη πριν την απολύμανση.

  Τα απολυμαντικά φάρμακα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έτοιμα-προς-χρήση είναι αυτά που μας δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία και έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
  • Τα δραστικά στοιχεία υπάρχουν στις καθορισμένες δοσολογίες και αναλογίες δραστικών ουσιών.
  • Υπάρχει ακριβής σχέση μεταξύ διαλύτη - δραστικών ουσιών.
  • Αποφεύγουμε τα διάφορα υλικά διαλύτες που μπορούν να οξειδώσουν, να διαβρώσουν, να ρυπάνουν το χώρο ή να δημιουργήσουν έκρηξη.
  • Αποφεύγουμε όλων των ειδών διαλύτες που καθιστούν άκρως επικίνδυνη την απολύμανση.
  • Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα φάρμακα για την συγκεκριμένη εργασία.
  • Εύκολος έλεγχος από τις επιτροπές (σφραγισμένα δοχεία, δειγματοληπτικός έλεγχος κ.λ.π).
  • Εκμηδενίζουμε την ενδεχόμενη υπολλειματικότητα-τοξικότητα που μπορούν να επιφέρουν οι διάφορες προσμίξεις και αυτό γιατί τα σωστά απολυμαντικά έχουν μελετηθεί πριν δοθεί έγκριση κυκλοφορίας.
  Τα απολυμαντικά τα οποία χρησιμοποιούμε (SPECIAL DJP, TERMINAL HPH) τηρούν όλους τους όρους που αναφέραμε. Έχουν εγκριθεί από τον Ε.Ο.Φ και η εξετάζουσα επιτροπή γνωμάτευσε ότι τα απολυμαντικά είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για απολύμανση χώρων διαβίωσης (π.χ. γραφεία), νοσοκομειακών χώρων, θαλάμων ασθενών, χειρουργείων κ.λ.π με τη μέθοδο της νεφελοποίησης.

  Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε έχουν αποκλειστικά απολυμαντική - αντισηπτική δράση. Χρησιμοποιούνται με ασφάλεια λόγω των χαμηλών επιπέδων τοξικότητας που έχουν και δεν επηρεάζονται από οργανικές ύλες και βιολογικά υγρά. Δεν θέλουν κανένα είδος αραίωσης, είναι έτοιμα προς χρήση, ερμητικά κλεισμένα και ανοίγονται μπροστά στην επιτροπή που ορίζεται. Η περιεκτικότητα των δραστικών ουσιών αναγράφεται πάνω στα δοχεία.