• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • cyan color
 • red color
Μέθοδοι Εντομοκτονίας

Έντομα υγειονομικής σημασίας και τρόποι αντιμετώπισής τους

Η υγειονομική σημασία των εντόμων έγκειται στο ότι ένας τεράστιος αριθμός αυτών είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών και έτσι προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο και τα ζώα ή απλώς προκαλούν ενόχληση κατά διαφόρους τρόπους. Στην πραγματικότητα τα έντομα είναι κινούμενες εστίες μολύνσεως, που δημιουργούν νέες εστίες μολύνσεως κυρίως με τα τρόφιμα, από τα οποία μολύνεται ο άνθρωπος.

Όταν το έντομο κάθεται σε εστίες μολύνσεως (κόπρανα, ούρα, και άλλα παθογόνα βιολογικά απόβλητα λ.χ. βλένες) παίρνει παθητικά (κολλούν στα πόδια ή στο σώμα του εντόμου) ή ενεργητικά (ρουφά υλικά και μετά τα αποβάλλει) τους μολυσματικούς παράγοντες και τους μεταφέρει σε άλλα μέσα (κυρίως τρόφιμα) από τα οποία μολύνεται ο άνθρωπος. Παθογόνοι βιολογικοί παράγοντες μεταφέρονται με τα έντομα και προκαλούν μόλυνση, που μπορεί να καταλήξει σε λοίμωξη.

Γενικότερα, η Δημόσια Υγεία στη χώρα μας βρίσκεται σε καλά επίπεδα, ωστόσο πολλοί χώροι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγιεινής κυρίως από έντομα και τρωκτικά. Σε όλους τους χώρους πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πρέπει αρχικά να γίνεται καθαρισμός και απομάκρυνση των σκουπιδιών και των τροφικών υπολλειμάτων (λίπη ή άλλες οργανικές ουσίες). Το μέτρο αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ό,τι άλλο ακολουθήσει. Η εφαρμογή εντομοκτόνων σε χώρους ακάθαρτους με άφθονη οργανική ουσία, είναι ενέργεια χωρίς προοπτική και καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως συμβαίνει δυστυχώς συχνά σε επαγγελματικούς χώρους (κουζίνες, εργαστήρια εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κ.λ.π.).

Για την καταπολέμηση των εντόμων εφαρμόζονται κυρίως υπολλειματικοί ψεκασμοί με τους οποίους το εντομοκτόνο διάλυμα ψεκάζεται σε επιφάνειες (δάπεδα, φωταγωγοί, τοιχώματα φρεατίων κ.λ.π.). Έτσι καθώς περνά το έντομο από τα σημεία αυτά, παίρνει φάρμακο με το σώμα του ή τα στοματικά του μόρια και ψοφά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα υγρά και σκοτεινά σημεία όπως υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης πρέπει με επιμέλεια να ψεκάζονται οι περιοχές γύρω από τις σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης , κάτω και πίσω από ντουλάπια, ογκώδη έπιπλα, ψυγεία, φούρνους και άλλες συσκευές, στις τουαλέτες και κατά μήκος των σοβατεπί.

Στην ανάπτυξη των εντόμων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πολλούς χώρους μεγάλο ρόλο παίζει η υγιεινή του χώρου και η απουσία πολλών κατασκευαστικών προδιαγραφών που στοχεύουν στην προστασία αυτών από ενδεχόμενη προσβολή τους από έντομα και τρωκτικά. Στις προηγμένες χώρες οι ανάλογες κατά περίπτωση κατασκευαστικές προδιαγραφές είναι κοινή πρακτική.

Η εταιρεία μας ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε οργανωμένη στο χώρο των Απολυμάνσεων -Απεντομώσεων - Μυοκτονιών, είναι σε θέση να επέμβει με διάφορους τρόπους (οικολογικά και χημικά μέσα) για να καταπολεμήσει σε όλο το φάσμα τους τα έντομα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρασιτούν στο περιβάλλον του ανθρώπου και να δώσει λύσεις με τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Επίσης είναι σε θέση να συντάξει μελέτες με θέμα τις κατασκευαστικές ατέλειες πολλών χώρων οι οποίες συμβάλουν στην εξάπλωση και την φιλοξενία παρασίτων αυτού του είδους.

Τα χημικά μέσα (εντομοκτόνα), είναι εκείνα στα οποία κατά κύριο λόγο καταφεύγουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στην καταπολέμηση των εντομών από την ελλειπή δραστικότητα των φαρμάκων που κυκλοφορούν στον ελλαδικό χώρο κι από την έλλειψη τεχνογνωσίας, που έχουν πολλές άλλες εταιρείες, για να εφαρμόσουν εναλλακτικές λύσεις καταπολέμησης ως επί το πλείστον πιο δραστικές και πιο αποτελεσματικές.

Όσον αφορά τώρα τα χημικά μέσα και τη χρήση τους πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι προτιμότερο να γίνονται επαναληπτικοί ψεκασμοί σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρά ένας και οριστικός με αφορμή την εμφάνιση του προβλήματος σε μια δεδομένη στιγμή.

Σκοπός της χρήσης των διαφόρων χημικών μέσων δεν είναι μόνο η καταπολέμηση των εντόμων στο ορατό περιβάλλον του υπάρχοντος χώρου αλλά και η καταστροφή των εστιών παραγωγής τους (φωλιές), που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και στο πιο απίθανο σημείο του χώρου. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε με σαφώς μεγαλύτερη ευκολία από τη μία και με καλύτερα αποτελέσματα από την άλλη, τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων μέσω της μείωσης του ρυθμού παραγωγής νέων. Θεωρητικά βέβαια αυτό φαίνεται ευκολότερο απ' ότι είναι στην πραγματικότητα, στην ουσία όμως ο εντοπισμός των εστιών αυτών και η δυνατότητα επέμβασής μας σ' αυτές, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.Περιγραφή Μεθόδων Απεντόμωσης.

Περιγραφή μεθόδων απεντόμωσης

Για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων, συνιστούνται μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά.

Α. Προληπτικά μέτρα

Τα προληπτικά μέτρα αφορούν κυρίως τις κατασκευαστικές ατέλειες των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ύπαρξη των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, ευνοεί την ανάπτυξη επιβλαβών εντόμων. Η εταιρεία μας, μετά από κάθε εφαρμογή θα συντάσει σχέδιο με όλές τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη προστασία του κάθε χώρου.

Β. Κατασταλτικά μέτρα - Μέθοδοι Εφαρμογών

Β1. Χημική Μέθοδος

Στη χημική μέθοδο χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα φάρμακα, εγκεκριμένα για απεντομώσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κατοικημένους χώρους. Ο ψεκασμός των εντομοκτόνων γίνεται:

 1. Με ειδικούς ψεκαστήρες προπιέσεως.
 2. Με ηλεκτρικούς νεφελοψεκαστήρες "FOGGER", μέσω των οποίων επιτυγχάνουμε ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου έτσι ώστε αυτό να μπορεί να φτάνει και να δρα ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία του χώρου, και
 3. Νεφελοποητές χώρου για ατμοσφαιρική εφαρμογή.

Στις μεθόδους αυτές έχουμε την δυνατότητα είτε να κατευθύνουμε το χημικό σκεύασμα στα συγκεκριμένα σημεία που θέλουμε π.χ. εστίες, χωρίς να έχουμε το πρόβλημα υπολλειματικότητας σε σημεία που δεν επιθυμούμε, είτε να επιτύχουμε την ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου στο χώρο, όπως και τον απόλυτο έλεγχο της ποσότητας που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Επίσης έχουμε την δυνατότητα εφαρμογής σε απρόσιτα σημεία στα οποία είναι αδύνατο με κάποιους άλλους τρόπους να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα (τούνελ, φρεάτια, ψεοδοροφές κλπ).

Άλλη μέθοδος εφαρμογής χημικών είναι η χρήση ειδικών ψεκαστήρων σκόνης (DUSTERS). Η χρήση εντομοκτόνων υπό μορφή σκόνης έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης υπολλειματικότητας σε εξωτερικούς ή υπόγειους χώρους για καταπολέμηση εντόμων εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία του χώρου από εξωτερική μόλυνση. Επίσης η χρήση εντομοκτόνων σε μορφή σκόνης είναι η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - δικτύων όπου η μέθοδος του ψεκασμού εγκυμονεί κινδύνους βραχυκυκλώματος.

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε, τα συνεργεία μας έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν απεντόμωση μεγάλων χώρων σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ τα εντομοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε αλλάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αποφεύγουμε περιπτώσεις εθισμού των εντόμων.

Β2. Μέθοδος Εμβολιασμού των Χώρων

Είναι μια καινούργια -εναλλακτική- μέθοδος από τις πλέον σύγχρονες στο χώρο των απεντομώσεων, που καταργεί τους ψεκασμούς. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, δολώνουμε τον χώρο με ειδικά ελκυστικά δολώματα σε μορφή gel (βλ. Παράρτημα Sepra Gel, Goliath Gel), τα οποία τοποθετούμε σε διάφορες κρυφές επιφάνειες.
Η μέθοδος αυτή διακρίνεται για τα εξής πλεονεκτήματα:

 1. Έχει μεγάλο χρονικό διάστημα δραστικότητας .
 2. Δεν έρχονται σε επαφή με το φάρμακο οι επιφάνειες και τα εμπορεύματα όπως με τον ψεκασμό και έτσι δεν υπάρχει φόβος ότι πιθανόν κάποιο από τα τρόφιμα θα έρθει σε επαφή με το φάρμακο και θα μολυνθεί.
 3. Είναι άοσμη, δεν παρουσιάζει τάση ατμών, είναι γρήγορη και δεν προκαλεί ενόχληση στο χώρο εφαρμογής.

Β3. Οικολογικές Μέθοδοι

Εδώ η καταπολέμηση των εντόμων γίνεται με ειδικά ελκυστικά δολώματα τα οποία περιέχουν φερορμόνες και τα οποία τοποθετούνται σε κολλώδη επιφάνεια. Έτσι όταν τα έντομα έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια αυτή κολλάνε και εξολοθρεύονται. Αυτού του είδους οι μέθοδοι εντομοκτονίας συνίστανται σε υγειονομικά ευαίσθητους χώρους όπου δεν ενδείκνυται για λόγους ασφαλείας η χρήση χημικών.

Γενικές Ιδιότητες Εντομοκτόνων Φαρμάκων

Η απεντόμωση περιλαμβάνει την καταπολέμηση όλων των εντόμων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο χώρο. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιήσουμε παρουσιάζουν χαρακτηριστικά άμεση δραστικότητα και υπολλειματική δράση ενάντια όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας, ενώ είναι μη τοξικά, επιτρέποντας έτσι την άμεση χρήση του χώρου.
Σε περίπτωση εντόμων μη υγειονομικής σημασίας η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ταυτοποίηση των εντόμων και την κατάλυσή τους.

Χαρακτηριστικά των Εντομοκτόνων

Εφαρμογές: Είναι εξειδικευμένα φάρμακα για έντομα υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταπολεμούν άμεσα όλα τα είδη εντόμων. Είναι εύχρηστα, άοσμα και σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία.
Ασφάλεια: Είναι ασφαλή για ανθρώπους και ζώα. Δεν συσσωρεύονται στο περιβάλλον, ούτε το επιβαρύνουν.
Δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο και επομένως η χρήση του χώρου μετά την εφαρμογή είναι σχεδόν άμεση.

Εντομοκτόνα Σκευάσματα

Η εταιρεία μας προτείνει για τις εφαρμογές απεντόμωσης με την μέθοδο του ψεκασμού τα εξής εντομοκτόνα:

 • Εμπορική ονομασία: FENDONA 6 SC
  Σύνθεση: Alphacypermethrin 3% β/o, flufenoxuron 3% β/ο,
  βοηθητικές ουσίες 93,90% β/β.
  Δοσολογία: 25 - 50 cc / 5 lt νερό (για 100 τ.μ. ανάλογα το υλικό της επιφάνειας).
  Αρ. έγκρισης: 12339/1999
  Εργοστάσιο παρασκευής: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch, Ελβετίας

 • Εμπορική ονομασία: TENOPA 3/3 SC
  Σύνθεση: Alphacypermethrin 6% β/ο, βοηθητικές ουσίες 93,5% β/β
  Δοσολογία: 25-50 cc / 5 lt νερό (για 100 τ.μ. ανάλογα το υλικό της επιφάνειας).
  Δοσολογία: 25 - 50 cc / 5 lt νερό (για 100 τ.μ. ανάλογα το υλικό της επιφάνειας).
  Αρ. έγκρισης: 12446/2004
  Εργοστάσιο παρασκευής: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch, Ελβετίας

Η εταιρεία μας προτείνει για τις εφαρμογές απεντόμωσης με την μέθοδο του εμβολιασμού τα εξής εντομοκτόνα:

 • Εμπορική ονομασία: FENDONA 6 SC
  Σύνθεση: Chlorpyrifos 2% β/β, βοηθητικές ουσίες 97,94% β/β.
  Δοσολογία: 0,04 - 0,16 gr / m2 (1-4 σταγ. για γερμανική κατσαρίδα)
  0,08 - 0,24 gr / m2 (2-6 σταγ. για αμερικάνικη κατσαρίδα)
  0,08 - 0,24 gr / m2 (2-6 σταγ. για μαύρη κατσαρίδα).
  Αρ. έγκρισης: 12490/2007
  Εργοστάσιο παρασκευής: MΑKHTESHIM AGAN ESPANA S.A, Iσπανία.

 • Εμπορική ονομασία: GOLIATH GEL
  Σύνθεση: Fipronil 0,05% β/β, βοηθητικές ουσίες 99,948% β/β.
  Δοσολογία: 0,03 - 0,06 gr / m2 (για Γερμανική κατσαρίδα, ανάλογα το μέγεθος προσβολής)
  0,06 - 0,09 gr / m2 (για Ανατολική/Αμερικάνικη, ανάλογα το μέγεθος προσβολής).
  Αρ. έγκρισης: 12358/2004
  Εργοστάσιο παρασκευής: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch, Ελβετίας.

Παραθέτουμε τεχνικά φυλλάδια και εγκρίσεις όπου με λεπτομέρεια περιγράφεται ο τρόπος δράσης, ο τρόπος εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Ωστόσο η εταιρεία μας είναι σε θέση να επιλέξει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία σας και άλλα εντομοκτόνα όπως αυτά που αναφέρονται στην λίστα του Υπουργείου Γεωργίας που επίσης παραθέτουμε. Η ποιοτική και ποσοτική επιλογή των παραπάνω εντομοκτόνων, θα γίνει με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εφαρμογών.
Εντομοκτόνο Fendona | Εντομοκτόνο Goliath | Λίστα Εντομοκτόνων Υπουργείου Γεωργίας