• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • cyan color
 • red color
Μυοκτονία

Προληπτικά μέτρα

Τα προληπτικά μέτρα αφορούν κυρίως τις κατασκευαστικές ατέλειες των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ύπαρξη των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, ευνοεί την ανάπτυξη επιβλαβών εντόμων. Η εταιρεία μας, μετά από κάθε εφαρμογή θα συντάσει σχέδιο με όλές τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη προστασία του κάθε χώρου.

Κατασταλτικά μέτρα

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία εργασία ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Ξεκινώντας το έργο της μυοκτονίας πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο.

Το δεύτερο βήμα της μυοκτονίας είναι η εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που τυχόν υπάρχουν και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στο χώρο. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν τα σημεία από τα οποία τα τρωκτικά προμηθεύονται την τροφή τους έτσι ώστε να εξαλείψουμε τις πηγές τροφής των τρωκτικών.

Στη συνέχεια ακολουθεί προσεκτική δόλωση του χώρου με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης καθώς και η μορφή των δολωμάτων εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας και γι΄ αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοπεθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης. Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας.

Μυοκτόνα

Τα μυοκτόνα που χρησιμοποιούμε βασίζονται σε αντιπηκτικά φάρμακα β΄ γενεάς και είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε σύγκριση με αντιπηκτικά πρώτης γενεάς, τα οποία αδυνατούν να εξαλείψουν ανθιστάμενα γένη αποτελεσματικά, τα αντπηκτικά φάρμακα β΄ γενεάς όπως τα ΒRODIFACOUM, FLOCOUMAFEN είναι απλώς ριζοσπαστικά.

Τα αντιπηκτικά β΄ γενεάς εξολοθρεύουν ανθιστάμενους αρουραίους και ποντικία με μία μόνο δόση τροφής. Γενικά τα τρωκτικά σκοτώνονται μετά από 4 ή 5 μέρες μόνο, και έτσι δεν παρατηρείται το φαινόμενο του "φόβου δολώματος". Τα πτώματα ξηραίνονται γρήγορα και πρακτικά δεν μυρίζουν.

Είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και τα ζώα που δεν περιλαμβάνονται στο φάσμα δράσης τους και δεν χρειάζονται προειδοποιητικές ταμπέλες.

Τα μυοκτόνα που προτείνουμε πληρούν όλες τις προδιαγραφές αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Επίσης δεν αλλοιώνονται από την υγρασία διατηρώντας έτσι τη δραστικότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας δε ενδείκνυται η χρήση χημικών θα εφαρμόσουμε οικολογικές μεθόδους και μέσα, όπως ειδικές κόλλες, παγίδες κ.λ.π.

Ιδιότητες Μυοκτόνων Φαρμάκων

 1. Είναι εύχρηστα σκευάσματα, ειδικά σχεδιασμένα για να προσελκύουν και να καταπολεμούν τρωκτικά που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα (μιθριδατισμό).
 2. Είναι φάρμακα β΄ γενεάς και αυτό σημαίνει ότι μικρές δόσεις (γεύματα) αρκούν για να πάρει το τρωκτικό τη θανατηφόρα ποσότητα δραστικής ουσίας που απαιτείται.
 3. Το φάρμακο δρα κατόπιν 4 - 5 ημερών έτσι ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο του "Φόβου Δολώματος".
 4. Με την δράση του φαρμάκου το τρωκτικό μουμιοποιείται και ψοφά μακριά από τους χώρους χωρίς να μυρίζει.
 5. Δε σκορπίζονται από τον αέρα και δεν αλλοιώνονται από την υγρασία.

Μυοκτόνα Σκευάσματα

Η εταιρεία μας προτείνει για τις εφαρμογές μυοκτονίας - τρωκτικοκτονίας τα εξής μυοκτόνα:

 • Εμπορική ονομασία: STORM
  Σύνθεση: Flocoumafen 0,005% β/β, βοηθητικές ουσίες 99,994% β/β.
  Δοσολογία: 1 τεμ wax block, σε αποστάσεις 2-5 m (ποντίκια),
  2 τεμ wax block, σε αποστάσεις 5-10 m (αρουραίοι),
  15 τεμ wax block ανά στρέμμα, για μυοκτονία στην ύπαιθρο.
  Αρ. έγκρισης: 4048/1992
  Εργοστάσιο παρασκευής: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch, Ελβετίας.

 • Εμπορική ονομασία: ΒΙΟΛΕΝ ΜΠΛΟΚ
  Σύνθεση: Brodifacoum 0,005% β/β, βοηθητικές ουσίες 99,995% β/β.
  Δοσολογία: 25 gr, σε αποστάσεις 2-5m (ποντίκια),
  50 gr, σε αποστάσεις 5-10m (αρουραίοι),
  300-2500 gr ανά στρέμμα, για μυοκτονία στην ύπαιθρο..
  Αρ. έγκρισης: 4074/1999
  Εργοστάσιο παρασκευής: AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, Ελλάδα.

Παραθέτουμε τεχνικά φυλλάδια και εγκρίσεις όπου με λεπτομέρεια περιγράφεται ο τρόπος δράσης, ο τρόπος εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Ωστόσο η εταιρεία μας είναι σε θέση να επιλέξει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία σας και άλλα μυοκτόνα όπως αυτά που αναφέρονται στην λίστα του Υπουργείου Γεωργίας. Η ποιοτική και ποσοτική επιλογή των παραπάνω μυοκτόνων καθώς και η μορφή των δολωμάτων, θα γίνει με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εφαρμογών.
Μυοκτόνο Storm